Εργαστήριο: "Πολιτική Προστασία και Προκλήσεις - FIRE-IN National Hub – Greece - Ελληνική Ατζέντα"

Στο πλαίσιο των εργασιών του SafeThessaloniki 2022, την Παρασκευή 30.09 και ώρα 09:00 π.μ. θα λάβει χώρα θεματικό εργαστήριο με αντικείμενο την διαχείριση φυσικών κινδύνων και τις προκλήσεις για την πολιτική προστασία της χώρας.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ανταποκριτές πρώτης γραμμής, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς πολιτικής προστασίας όλων των διοικητικών επιπέδων, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς προτυποποίησης. Η διοργάνωση και ο συντονισμός του εργαστηρίου γίνεται από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), εταίρο του ευρωπαϊκού έργου FIRE-IN (https://www.fire-in.eu).

Η ατζέντα του εργαστηρίου περιλαμβάνει σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα του έργου FIRE-IN, παρουσιάσεις διδαγμάτων από την αντιμετώπιση καταστροφικών φυσικών φαινομένων στην Ελλάδα και ανοικτή συζήτηση για:

  • • τις προκλήσεις διαχείρισης φυσικών κινδύνων στη χώρα μας,
  • • τις λύσεις που θα μπορούσαν να αξιολογηθούν και να εφαρμοστούν βραχυπρόθεσμα,
  • • τις προτεραιότητες αντιμετώπισης των υφιστάμενων αναγκών για την οργάνωση της δομής διοίκησης περιστατικών καταστροφών, την συμμετοχή των πολιτών στην διαχείριση των καταστροφών και την μείωση του κινδύνου

Απώτερος σκοπός της συνάντησης είναι η δημιουργία μιας «Ελληνικής Ατζέντας» για τα θέματα πολιτικής προστασίας και η εναρμόνιση της με ζητήματα που απασχολούν και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η ατζέντα αυτή θα παραδοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του έργου FIRE-IN.

Την συζήτηση συντονίζουν οι ερευνητές του ΚΕ.ΜΕ.Α.: Γεώργιος Σακκάς, Βασιλική Βαρελά, Βάγια Πελεκάνου.