Νέα Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων

Νέα Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων

Κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε από πολλούς Σύνεδρους, η προθεσμία υποβολής περιλήψεων μετατίθεται για την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022.

Έως την ίδια ημερομηνία μετατίθεται και η δυνατότητα εγγραφής χαμηλού κόστους. H ημερομηνία ειδοποίησης αποδοχής μετατίθεται αντίστοιχα στις 25 Αυγούστου.