Ειδικές Συνεδρίες

 • Σεισμός Τουρκίας-Συρίας 2023: ιδιαιτερότητες, διδάγματα

 • Περιφέρεια Αττικής: Κίνδυνοι, Δράσεις Πρόληψης, Προσαρμογή στην Κλιματική Κρίση

 • Εθελοντισμός: Προβλήματα, Προκλήσεις και Προτάσεις

 • Κλιματική Κρίση: Ανθεκτικότητα, Προσαρμογή, Καλές Πρακτικές

Βασική Θεματολογία

 • Φυσικές Καταστροφές: αίτια, πρόληψη, διαχείριση, καλές πρακτικές, διδάγματα

 • Τεχνολογικές & Ανθρωπογενείς Καταστροφές: αίτια, πρόληψη, διαχείριση, καλές πρακτικές, διδάγματα

 • Natech (σύνθετες Φυσικές & Τεχνολογικές) Καταστροφές: αίτια, πρόληψη, διαχείριση, καλές πρακτικές, διδάγματα

 • Θαλάσσια, Οδικά και Αεροπορικά Ατυχήματα: πρόληψη, διαχείριση, διδάγματα

 • Καινοτόμες τεχνολογίες και μέθοδοι στη μελέτη, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και κρίσεων
  (συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, 3D printing, τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμογές, τηλεπισκόπηση κ.λπ.)

 • COVID-19: μελέτες, δράσεις, καλές πρακτικές, συνέπειες, προκλήσεις

 • Γεωκίνδυνοι, με έμφαση σε πολλαπλούς κινδύνους (cascading effects), π.χ. σεισμοί-τσουνάμι, σεισμοί-κατολισθήσεις κ.λπ.. Διαχείρση Πολλαπλών Κινδύνων

 • Πρόγνωση και Πρόβλεψη / Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης (μετεωρολογία, κλιματική αλλαγή, σεισμοί, τσουνάμι κ.λπ.): τεχνολογία, εφαρμογές, διαχείριση κρίσεων, κοινωνικές διαστάσεις, μέθοδοι, επιτυχίες, διδάγματα

 • Τυποποίηση

 • Ανθρώπινη Δραστηριότητα και επίδρασή της σε φυσικά φαινόμενα (έρευνες υδρογονανθράκων, εξορύξεις κ.λπ.)

 • Βιοποικιλότητα: επίδρασή κλιματικής αλλαγής και καταστροφικών φαινομένων στη βιοποικιλότητα

 • Ασφάλεια: Προστασία κρίσιμων υποδομών από κακόβουλες ενέργειες, σχέδια αντιμετώπισης τρομοκρατικών ενεργειών, κυβερνοπροστασία

 • Θέματα Διαχείρισης Κρίσεων

 • Θεσμικό & Νομοθετικό Πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας

 • Εκπαίδευση: σε πολίτες, εθελοντές, εκπαιδευτικούς, μαθητές, στελέχη

 • Έρευνα & Διάσωση, Ανθρωπιστική Βοήθεια

 • Πολιτική Προστασία & ΜΜΕ: διάδοση της πληροφορίας και σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των φορέων και των Μ.Μ.Ε.

 • Πολιτική Προστασία - Νησιωτικότητα - Τουρισμός

 • Πολιτική Προστασία & Α.Μ.Ε.Α. / Τρίτη Ηλικία

 • Πολιτική Προστασία & Πολιτιστική Κληρονομιά

 • Οικονομική διάσταση καταστροφών, κρίσεων, πρόληψης

 • Πολιτική Προστασία & GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων)

 • Διακρατική Συνεργασία: Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Μεσογειακά Προγράμματα και συνέργειες Πολιτικής Προστασίας