Με ISSN τα πρακτικά του Συνεδρίου

Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα έχουν το ISSN της έκδοσης, όπως και όλα τα εκδοθέντα τεύχη Πρακτικών των Συνεδρίων SafeGreece από το 2018 μέχρι τώρα.

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο SafeAttica 2023 θα συγκεντρωθούν σε ενιαίο τεύχος πρακτικών. Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα είναι ανοιχτά και διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο.