Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα: "Η συμβολή της επιστήμης και τεχνολογίας στον έγκαιρο εντοπισμό δασικής πυρκαγιάς και στην αντιμετώπισή της"

Η συνεδρία θα έχει διάρκεια δύο ωρών περιλαμβάνοντας εισηγήσεις από εκπρόσωπους ερευνητικών και επιχειρησιακών φορέων και ελεύθερη συζήτηση.

Πάνελ:
Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης
Θεόδωρος Γιάνναρος, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ερευνητής
Μάριος Αναγνώστου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, Εργαστήριο CmodLab, Ερευνητής
Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, Πυροσβεστικό Σώμα, Πυραγός
Νίκος Πασσάς, Περιφέρεια Αττικής, Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Διευθυντής
Δημήτρης Διαγουρτάς, Satways

 

Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και της αυξημένης συχνότητας και έντασης φυσικών φαινομένων που συνδέονται με καταστροφικά αποτελέσματα, η ανάγκη για ολοκληρωμένες λύσεις είναι πιο επιτακτική από ποτέ προκειμένου να διαχειριστούμε τον κάθε σχετικό κίνδυνο με όσο το δυνατόν πιο ενιαίο τρόπο. Το CO-PROTECT συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, υπό την αιγίδα του ΕΠΑνΕΚ και έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία του Ελληνικού συνεργατικού σχηματισμού (cluster) τεχνολογιών  πολιτικής προστασίας Το έργο συντονίζεται από την εταιρεία Satways και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που πρωτοπορούν στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών με έμφαση στη διαχείριση κρίσεων που προκαλούνται από σεισμούς, πλημμυρικά φαινόμενα και δασικές πυρκαγιές, καθώς επίσης και στην προστασία κρίσιμων υποδομών. Μέσα από το CO-PROTECT, οι 20 ΜΜΕ με τη συνεργασία 6 δημόσιων Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών οργανισμών,  επεξεργάζονται πιθανές συνέργειες για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων από τη σύνθεση εξειδικευμένων προϊόντων που έχει αναπτύξει η κάθε επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ του Co-Protect μπορεί να είναι συλλογικά περισσότερο ανταγωνιστικές τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή αλλά και τη διεθνή αγορά.

Ένας δεύτερος βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μοντέλου διαλειτουργικότητας δεδομένων, διαδικασιών και υπηρεσιών με τη χρήση κοινών προτύπων μεταξύ των διαφόρων τεχνικών λύσεων κάθε εταίρου ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η ολοκλήρωση των επιμέρους προϊόντων που διαθέτουν σε πιο σύνθετα συστήματα αλλά και να εξασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ συστημάτων που αναπτύσσουν Ελληνικές εταιρείες σε τοπική, περιφερειακή και εθνική κλίμακα. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων είναι σημαντική για να μπορούν οι φορείς να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια των κρίσεων.

Στο CO-PROTECT workshop, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου SafeAttica 2023 θα δοθεί η ευκαιρία σε όσους συμμετάσχουν να γνωρίσουν τις τεχνολογίες που έχουν αναπτύξει οι επιχειρήσεις του cluster, να διερευνήσουν πιθανές συνέργειες  εάν ανήκουν στην ερευνητική ή ακαδημαϊκή κοινότητα και να  εξετάσουν πιθανές λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να τους απασχολούν εφόσον εκπροσωπούν φορείς διαχείρισης και αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, θα συζητηθεί η σημασία της διαλειτουργικότητας μεταξύ των προϊόντων και λύσεων των εταιρειών, με τη χρήση κοινών προτύπων, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων. Τέλος, θα παρουσιαστεί η υποδομή που δημιουργείται για την επίδειξη των ολοκληρωμένων λύσεων των ελληνικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Θα παρουσιαστούν:

  1. Ο Ελληνικός συνεργατικός σχηματισμός καινοτομίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας  (Satways)
  2. Πλαίσιο διαλειτουργικότητας συστημάτων πολιτικής προστασίας (Space Hellas)
  3. Εργαλεία διαχείρισης σεισμικής κρίσης ( Satways )
  4. Εργαλεία διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων (Telenavis)
  5. Εργαλεία διαχείρισης δασικής πυρκαγιάς ( Satways )
  6. Εργαλεία προστασίας κρίσιμων υποδομών (European Dynamics)
espa

 

Η τελική προθεσμία υποβολής περιλήψεων ορίστηκε στις 28 Ιουλίου 2023, μετά από πλήθος σχετικών αιτημάτων προς την Οργανωτική Επιτροπή,