Το SafeAttica 2023 θα διεξαχθεί στο Πολεμικό Μουσείο, Ριζάρη 2-4, 106 75 Αθήνα