.:SafeGreece:. - Πώς θα διανεμηθεί ένα εμβόλιο κορωνοϊού σε όλους;
  • Η τρέχουσα παραγωγική ικανότητα μπορεί να μην είναι αρκετή για να παρέχει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της COVID-19.
  • Οι ρυθμίσεις δημόσιας χρηματοδότησης συχνά περιορίζουν την πρόσβαση στα εμβόλια.
  • Απαιτούνται περισσότερες συνεργασίες μεταξύ ερευνητών και κατασκευαστών.

Πολλά προγράμματα ανάπτυξης εμβολίων κορανοϊού εκτελούνται επί του παρόντος με γρήγορο ρυθμό, με μερικούς υποσχόμενους υποψήφιους να εισέρχονται στη φάση 1 (δοσολογία και απουσία τοξικότητας),  μερικούς να προχωρούν στη φάση 2 (αποτελεσματικότητα σε μικρές ομάδες ατόμων), και κάποιους αναμφισβήτητα στη φάση 3 (χρήση σε ομάδες χιλιάδων ασθενών, σε πολλές χώρες).

Τούτου λεχθέντος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, όταν πλησιάζει η φάση της αδειοδότησης και έγκρισης, η ικανότητα παραγωγής των προγραμμάτων με τους πιο υποσχόμενους υποψήφιους να μην είναι αρκετή για να παραδώσει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα εμβολιασμού που θα ανταποκρίνεται στην αρχή της καθολικής πρόσβασης, της δικαιοσύνης και της προτεραιότητας προσφοράς προς όφελος των πιο ευάλωτων πληθυσμών.

Είναι πιθανό αυτό το δίλημμα να επιδεινωθεί περαιτέρω από τον τύπο των ρυθμίσεων δημόσιας χρηματοδότησης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την υποστήριξη των προγραμματιστών εμβολίων στις προσπάθειές τους για έρευνα και ανάπτυξη. Η χρηματοδότηση αυτή συνοδεύεται συνήθως από υποχρεώσεις των παραγωγών να παράγουν στο έδαφος της χώρας με την παροχή οικονομικών πόρων, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε περιορισμό των εξαγωγών και της διαθεσιμότητας του εμβολίου πέραν του πληθυσμού των εν λόγω χωρών.

Με τουλάχιστον 10 εμβόλια να εξελίσσονται γρήγορα στην κλινική πορεία, η τρέχουσα παγκόσμια αγορά εμβολίων εκτιμάται σε 3,5 δισεκατομμύρια δόσεις (εξαιρουμένου του εμβολίου εποχικής γρίπης). Τα εμβόλια κατά της διφθερίτιδας, του τέτανου (D&T), και της ιλαράς αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% του συνολικού όγκου.

Η τρέχουσα προσφορά, ακόμη και αν η παγκόσμια παραγωή ξαφνικά άλλαζε μαζικά από την παρασκευή των υπαρχόντων εμβολίων στην παρασκευή ενός για την COVID-19, δεν αντιστοιχεί στην ανάγκη εμβολιασμού πληθυσμών της τάξης των δισεκατομμυρίων προκειμένου να τερματιστεί η παρούσα κρίση.

Κρίνοντας από τις κατασκευαστικές λύσεις που σχεδιάζονται επί του παρόντος για τον εμβολιασμό COVID-19, το καλύτερο σενάριο για τη χορήγηση εμβολίων εκτός των χωρών της G7 είναι της τάξης μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων δόσεων, όταν θα μπορούσαν να απαιτηθούν έως και 4 δισεκατομμύρια δόσεις για την αντιμετώπιση του ανάγκες των πιο ευάλωτων πληθυσμών στον πλανήτη.

Πρέπει να υπάρχει καλύτερος τρόπος.

Το Δίκτυο Κατασκευαστών Εμβολίων Αναπτυσσόμενων Χωρών (Developing Countries Vaccine Manufacturers Network - DCVMN) αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των εμβολίων που παράγονται σε ποσοστό άνω του 65% σε κάθε περιοχή του ΠΟΥ, εκτός από την Ευρωπαϊκή (EUR). Αυτό το δίκτυο 40 κατασκευαστών, που βρίσκεται σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία, η Ινδονησία, η Νότια Κορέα, η Βραζιλία, η Κίνα, η Νότια Αφρική, πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προτείνει τη δημιουργία ενός μηχανισμού σύζευξης για καινοτόμους επιχειρηματίες και κατασκευαστές εμβολίων. Στοχεύει στην προστασία τόσο των επιχειρήσεων που θα εξασφαλίσουν την ικανότητα παραγωγής, όσο και των κατασκευαστών, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε υποψήφια εμβόλια που βρίσκονται στις σωστές οδούς κλινικής ανάπτυξης - δηλαδή όταν φτάσουν στη φάση 3 και όχι νωρίτερα, αποτρέποντας έτσι την ανάγκη των επενδυτών να διασφαλίσουν μονομερώς και αποκλειστικά μεγάλες δυνατότητες από μεμονωμένους κατασκευαστές, ενώ τα εμβόλια τους δεν έχουν ακόμη εξελιχθεί.

Ένας μηχανισμός όπως αυτός που περιγράφεται παραπάνω θα αποτελούσε απόκλιση από τον τρόπο, με τον οποίο οι παραδοσιακές δυνάμεις της αγοράς διαμορφώνουν παραδοσιακά το τοπίο παρασκευής εμβολίων, ενθαρρύνοντας διμερείς συμφωνίες μεταξύ ερευνητών εμβολίων και κατασκευαστών. Η Μεγάλη Επαναφορά απαιτεί αυτούς τους τύπους μηχανισμών, όπου το συμφέρον όλων υπερισχύει εκείνων μίας ελίτ. Σύμφωνα με τα λόγια του Προέδρου Macron: "Ένα εμβόλιο είναι ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, το οποίο δεν υποβάλλεται στις δυνάμεις της αγοράς".

Πηγή: World Economic Forum

 

Pin It