profile-milestones2022
safe-rhodes2
safe-chania
safe-evros
safe-athens1
safe-kozani
safe-corfu
safe-greece2020
safe-greece2020
safe-thessaloniki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η στροφή της ανθρωπότητας στην ψηφιακή τεχνολογία ήταν μόνο η αρχή. Η εξέλιξή της ραγδαία και ευρεία. Οι τομείς εφαρμογής της και οι δυνατότητές της περιορίζονται μόνο από τη φαντασία μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Από τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) και τα drones, μέχρι το cloud και τη φιλοσοφία του Internet of Things, όλα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία στον αγώνα για την πρόληψη, τη διαχείριση, τη διάσωση.
 

  • Φορείς της Πολιτικής Προστασίας
  • Επιστημονική Κοινότητα και
  • Εκπρόσωποι των νέων τεχνολογιών

συναντιόμαστε στο Safe Greece. Ανταλλάσουμε απόψεις, γνώση, εμπειρίες, ιδέες.

Κάθε χρόνο σε μία διαφορετική πόλη της Ελλάδας.

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στα Συνέδρια καλούνται ακαδημαϊκοί, ερευνητές, καθώς και εκπρόσωποι του δημόσιου και του επιχειρηματικού κόσμου να παρουσιάσουν εισηγήσεις ως προς τις νέες εξελίξεις στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣΠρόληψη και αντιμετώπιση
(σεισμοί, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, πλημμύρες, κ.α.)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣΠρόληψη και αντιμετώπιση (ταμιευτήρες- φράγματα, ατυχήματα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις και κρίσιμα ως προς την ασφάλεια συστήματα)
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑΠρόληψη και διαχείριση μεγάλων θαλάσσιων, οδικών και αεροπορικών ατυχημάτων
SECURITYΠροστασία κρίσιμων υποδομών από κακόβουλες ενέργειες, κυβερνοπροστασία, σχέδια αντιμετώπισης τρομοκρατικών ενεργειών
ΚΡΙΣΕΙΣΑναδυόμενες μορφές κρίσης (επιδημίες, μεταναστευτικο), παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, διάσωση ναυαγών
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣΣυστήματα, εξοπλισμός, λογισμικό για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση συμβάντων πολιτικής προστασίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣτελεχών-Εθελοντών-Πολιτών Καθηγητών Α,B, βθμιας Εκπαίδευσης και Μαθητών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΖητήματα διοίκησης, οργάνωσης και επικοινωνίας στον τομέα Πολιτικής Προστασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & Μ.Μ.Ε.Ζητήματα διάδοσης της πληροφορίας και της σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ των φορέων και των Μ.Μ.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΑποτελέσματα Καινοτόμων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικών με ζητήματα Πολιτικής Προστασίας

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Media

Play now

Η Apple και η Google την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσαν μια κοινή προσπάθεια για τη δημιουργία συστήματος ανίχνευσης επαφών που θα χρησιμοποιήσες την τεχνολογία Bluetooth για να ειδοποιεί τους ανθρώπους αν βρίσκονται πολύ κοντά σε κάποιον που είχε θετικά αποτελέσματα COVID-19. Παρόμοιες προτάσεις έχουν υποβληθεί από μια πρωτοβουλία που σχετίζεται με το MIT και ονομάζεται PACT, καθώς και από πολλές ευρωπαϊκές ομάδες.

Αυτές οι προτάσεις διαφέρουν από την παραδοσιακή τεχνική δημόσιας υγείας για την "ανίχνευσης επαφών" που σκοπό έχει να σταματήσει την εξάπλωση μίας ασθένειας. Στη θέση ανθρώπινων ερευνητών, θα χρησιμοποιούσαν δεδομένα τοποθεσίας ή εγγύτητας που δημιουργούνται από κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνήσουν με άτομα που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί.
 
Ενώ ορισμένα από αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν να προσφέρουν οφέλη για τη δημόσια υγεία, ενδέχεται επίσης να εγγυμωνούν σημαντικούς κινδύνους για την ιδιωτική ζωή, τα πολιτικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες. Εάν πρόκειται να λειτουργήσουν τέτοια συστήματα, πρέπει να υπάρχουν ήδη ευρέως διαδεδομένα, δωρεάν και γρήγορα τεστ. Τα συστήματα πρέπει επίσης να υιοθετηθούν ευρέως, αλλά αυτό δεν θα συμβεί εάν οι άνθρωποι δεν τα εμπιστεύονται. Για να υπάρχει εμπιστοσύνη, το εργαλείο πρέπει να προστατεύει το απόρρητο, να είναι εθελοντικό και να αποθηκεύει δεδομένα στην προσωπική συσκευή και όχι σε ένα κεντρικό αποθετήριο.
 
Ένα καλά σχεδιασμένο εργαλείο θα έδινε στους ανθρώπους ιατρικές πληροφορίες με δυνατότητα δράσης, προστατεύοντας ταυτόχρονα το απόρρητο και θα έδινε στους χρήστες έλεγχο, αλλά ένα κακώς σχεδιασμένο θα μπορούσε να δημιουργήσει περιττούς και σημαντικούς κινδύνους για την ιδιωτική ζωή, τα πολιτικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες. Για να βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ των δύο, το ACLU δημοσιεύει ένα σύνολο αρχών τεχνολογίας, βάσει των οποίων οι προγραμματιστές, το κοινό και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να αξιολογήσουν τις εφαρμογές και τα πρωτόκολλα παρακολούθησης επαφών.
 
Οι αρχές τεχνολογίας που ενσωματώνουν στο σχεδιασμό το απόρρητο είναι ένας σημαντικός τύπος προστασίας. Πρέπει ακόμη να υπάρχουν αυστηρές πολιτικές για το μετριασμό της υπερβολικής προσέγγισης και της κατάχρησης. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο:

  • Εθελοντική χρήση - Όποτε είναι δυνατόν, ένα άτομο που έχει θετικά αποτελέσματα πρέπει να συναινέσει σε οποιαδήποτε κοινή χρήση δεδομένων από την εφαρμογή. Η απόφαση για χρήση μιας εφαρμογής παρακολούθησης θα πρέπει να είναι εθελοντική και χωρίς εξαναγκασμό. Η εγκατάσταση, η χρήση ή η αναφορά δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την επιστροφή στην εργασία ή στο σχολείο, για παράδειγμα.
  • Περιορισμοί Χρήσης - Τα δεδομένα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από τη δημόσια υγεία - όχι για διαφήμιση και ειδικά για σκοπούς επιβολής του νόμου.
  • Ελαχιστοποίηση - Πρέπει να υπάρχουν πολιτικές που να διασφαλίζουν ότι συλλέγονται μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες και να απαγορεύεται η κοινή χρήση δεδομένων με οποιονδήποτε εκτός της προσπάθειας για τη δημόσια υγεία.
  • Καταστροφή δεδομένων - Τόσο η τεχνολογία όσο και οι σχετικές πολιτικές και διαδικασίες θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διαγραφή δεδομένων, όταν δεν υπάρχει πλέον ανάγκη κράτησης.
  • Διαφάνεια - Εάν η κυβέρνηση αποκτά δεδομένα, πρέπει να είναι πλήρως διαφανής σχετικά με τα δεδομένα που αποκτά, από πού και πώς χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα.
  • Αποκλειστική Αποστολή - Πρέπει να υπάρχουν πολιτικές διασφάλησης της χρήσης αποκλειστικά για την προσπάθεια κατά του COVID-19.

Αυτές οι πολιτικές, τουλάχιστον, πρέπει να ισχύουν για να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε εφαρμογή παρακολούθησης θα είναι αποτελεσματική και θα συνάδει με τις πολιτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η πρόταση της Apple / Google, για παράδειγμα, προσφέρει μια ισχυρή αρχή βάσει των αρχών αυτλων. Αντί να παρακολουθεί ευαίσθητα ιστορικά τοποθεσιών, το πρωτόκολλο Apple / Google στοχεύει στη χρήση τεχνολογίας Bluetooth για την καταγραφή της εγγύτητας ενός τηλεφώνου από το άλλο. Στη συνέχεια, εάν ένα άτομο διαγνωστεί θετικά, αυτά τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ειδοποιήσουν άτομα που βρίσκονταν εντός εμβέλειας Bluetooth και να τα παραπέμψουν για έλεγχο, να συστήσουν αυτο-απομόνωση ή να ενθαρρύνουν τη θεραπεία εάν υπάρχει. Όπως και οι παρόμοιες προτάσεις, βασίζεται στο Bluetooth, επειδή τα δεδομένα τοποθεσίας που παράγουν τα κινητά μας τηλέφωνα δεν είναι αρκετά ακριβή για τον εντοπισμό επαφών.

Όπως και τα ιστορικά τοποθεσιών, ωστόσο, τα αρχεία εγγύτητας μπορεί να είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικά επειδή εκθέτουν τις συναναστροφές μας. Προς τιμήν τους, οι προγραμματιστές της Apple / Google έχουν θεωρήσει αυτό το πρόβλημα απορρήτου. Αντί να προσδιορίσουν τα άτομα που κατέχουν τα τηλέφωνα, οι εφαρμογές που βασίζονται στο πρωτόκολλο θα χρησιμοποιούν αναγνωριστικά που δεν μπορούν εύκολα να εντοπιστούν τους κατόχους τηλεφώνων.

Ωστόσο, το πρωτόκολλο Apple / Google θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καλύτερα ορισμένες σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο. Για παράδειγμα, πώς το εργαλείο ορίζει μια επιδημιολογικά σχετική "επαφή"; Το κοινό πρέπει να γνωρίζει εάν είναι μια καλή τεχνολογική προσέγγιση του ορισμού που δίνεται από τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας. Διαφορετικά, το εργαλείο θα μπορούσε να συλλέγει πολύ περισσότερες προσωπικές πληροφορίες από αυτές που δικαιολογούνται από την κρίση ή θα μπορούσε να προκαλέσει πάρα πολλούς ψευδείς συναγερμούς. Και εάν υπάρχει πράγματι ένα σχέδιο για τον τερματισμό του προγράμματος στο τέλος της πανδημίας, ποια κριτήρια χρησιμοποιούν οι εταιρείες ώς ένδειξη για το πάτημα του κουμπιού αυτοκαταστροφής;

Ένα άλλο ζήτημα είναι εάν οι χρήστες του τηλεφώνου ελέγχουν πότε πρέπει να υποβάλουν τα αρχεία καταγραφής εγγύτητας για δημοσίευση στη βάση δεδομένων έκθεσης. Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τον χρήστη του τηλεφώνου. Μπορεί να υπάρχουν καλοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι δεν θέλουν να ανεβάζουν όλα τα δεδομένα τους. Ο έλεγχος χρήστη μπορεί να συμβάλει στη μείωση των ψευδών θετικών, εάν για παράδειγμα ένας χρήστης γνωρίζει ότι οι αναγνωρισμένες επαφές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν ανακριβείς (π.χ. επειδή βρίσκονταν σε αυτοκίνητο ή φορούσαν προστατευτικό εξοπλισμό). Θα ενθαρρύνει επίσης τα άτομα, των οποίων τα αρχεία περιλαμβάνουν ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία επαφής να προσφέρουν εθελοντικά τουλάχιστον το μη ευαίσθητο μέρος των αρχείων τους αντί να μην συμμετέχουν πλήρως.

Επιπλέον, τι θα αποκαλύπτουν οι χρήστες όταν μοιράζονται τα αρχεία καταγραφής εγγύτητας; Αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα με την πρόταση Apple / Google, ένας μολυσμένος χρήστης μοιράζεται δημόσια ένα σύνολο κλειδιών. Κάθε κλειδί παρέχει 24 ώρες συνδέσιμα δεδομένα - ένα χρονικό διάστημα που απειλεί την υποσχόμενη ανωνυμία του συστήματος. Είναι πολύ εύκολο να προσδιοριστεί κάποιος από δεδομένα 24 ωρών και η τρέχουσα πρόταση καθιστά αδύνατο για τον χρήστη να επιλέξει ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχουν άλλες επιλογές που θα διασφαλίζουν ότι τα αναγνωριστικά που δημοσιεύονται στη βάση δεδομένων έκθεσης θα είναι όσο το δυνατόν πιο δύσκολο να συνδεθούν με το όνομα ή την ταυτότητα ενός ατόμου.

Η χρήση σε εθελοντική βάση είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας. Μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή ανίχνευσης επαφών, για να είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός δημόσιας υγείας, αλλά ορισμένες προτάσεις για την επίτευξη αυτού του επιπέδου υιοθέτησης ήταν καταναγκαστικές και τρομακτικές. Αυτή είναι η λανθασμένη προσέγγιση. Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα τηλέφωνά τους είναι ανταγωνιστικά και όχι χρήσιμα, απλώς θα απενεργοποιήσουν τις λειτουργίες τοποθεσίας ή θα απενεργοποιήσουν πλήρως τα τηλέφωνά τους. Άλλοι θα μπορούσαν απλώς να αφήσουν το τηλέφωνό τους στο σπίτι ή να αποκτήσουν και να εγγρφαφούν σε ένα δεύτερο, εικονικό τηλέφωνο που δεν είναι η κύρια συσκευή τους, με την οποία φεύγουν από το σπίτι. Τα καλά μέτρα για τη δημόσια υγεία θα ωθήσουν τα κίνητρα των ανθρώπων να αναφέρουν ασθένειες, να ανταποκριθούν στις προειδοποιήσεις και να βοηθήσουν στη διακοπή της εξάπλωσης του ιού.

Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα δούμε μια ώθηση για να ανοίξει εκ νέου η οικονομία - μια προσπάθεια που θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε μέτρα δημόσιας υγείας που περιλαμβάνουν ανίχνευση επαφών. Η παρακολούθηση εγγύτητας με Bluetooth μπορεί να δοκιμαστεί ως μέρος αυτών των προσπαθειών, αν και δεν γνωρίζουμε πόσο πρακτικό θα αποδειχθεί σε πραγματικές εφαρμογές. Όμως, οι αρχές απορρήτου-σχεδιασμού και οι εγγυήσεις πολιτικής που περιγράφονται εδώ πρέπει να αποτελούν βασικό παράγοντα αυτής της προσπάθειας, εάν θέλουμε να επωφεληθούμε από ένα εργαλείο εντοπισμού εγγύτητας που μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους ιατρικές πληροφορίες με δυνατότητα δράσης, προστατεύοντας ταυτόχρονα το απόρρητο και δίνοντας στους χρήστες έλεγχο.


UPDATE: Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε guidance για την διασφάλιση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από εφαρμογές ανίχνευσης στις 16 του τρέχοντος

Πηγή: ACLU

Pin It

ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Αγρονόμος Τοπογράφος Α.Π.Θ., Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Περιβάλλοντος & Κινδύνων MSc.
Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρόδου
Ηλίας Β. Αργύρης
Ιδρυτική Ομάδα

Πρόεδρος North East Atlantic & Mediterranean Tsunami Warning System, IOC/UNESCO
Δρ. Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
Ιδρυτική Ομάδα

Καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ε.Κ.Π.Α.,
Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π.
Δρ. Ευθύμης Λ. Λέκκας
Ιδρυτική Ομάδα

ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣΙΔΡΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΙΔΡΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΕΥΘΥΜΗΣ ΛΕΚΚΑΣΙΔΡΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ