.:SafeGreece:. - Πολιτική Προστασία

Πολιτική Προστασία

 • Η Ευρωπαϊκή Ημέρα του "112" γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να κάνει γνωστό τον κοινό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 στους ευρωπαίους πολίτες.

 • Στις 21 Ιουλίου 2017 (01:32 GMT) έλαβε χώρα σεισμός μεγέθους Mw 6.6, εστιακού βάθους ~10 km με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο μεταξύ νήσου Κω και Τουρκίας και σε απόσταση 20 km ΒΑ της Κω. Προκλήθηκε από ένα κανονικό ρήγμα με διεύθυνση Α‐Δ και κλίση 38° προς Ν, που αναπτύσσεται ανατολικά της Κω και αποτελεί συνέχεια γνωστού χαρτογραφημένου ρήγματος (Akyaka‐Gokova) στα παράλια της Μικράς Ασίας, το μήκος του οποίου ανέρχεται στα 16 km.

 • Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η 2η Έκδοση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών.

  Το Σχέδιο αφορά στη διαχείριση συμβάντων με πολυάριθμους θανόντες ως συνέπεια φυσικών, τεχνολογικών (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών, ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπών καταστροφών καθώς και εγκληματικών και τρομοκρατικών ενεργειών και εφαρμόζεται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλογής, προνοσοκομειακής περίθαλψης και διακομιδής των επιζώντων.

 • Εκδόθηκε με τον αριθμό 4662/2020 στο τεύχος 27(Α) ο νέος Νόμος για την Πολιτική Προστασία.

 • TI EINAI TO SAFE GREECE;
  Η σύγχρονη και αποτελεσματική Πολιτική Προστασία προϋποθέτει συνεργασία και συντονισμένες ενέργειες μεταξύ όλων των συσχετιζόμενων φορέων και αντιπροσώπευση από Φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, τις σύγχρονες τεχνολογίες και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.  Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή όλα αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη διοργανώνοντας τακτικά συνέδρια υπό την ονομασία Safe Greece με εθνική και διεθνή συμμετοχή.
  ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΦορείς από την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, την Πολιτεία, Εθελοντικές Οργανώσεις και Σώματα Ασφαλείας εμπλέκονται στο έργο της Πολιτικής Προστασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο
  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΕπιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και κάθε είδος κρίσεων εμπλουτίζουν με γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία το έργο της Πολιτικής Προστασίας.
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠαραγωγούς προϊόντων και παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας αιχμής, που μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία στο έργο της Πολιτικής Προστασίας.
 • Στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας» η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΥ/ΥΠΕΝ) ολοκλήρωσε την κατάρτιση και δημοσιοποίηση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.

 • ΕγκύκλιοςΈκδοσηΑρχείο
  Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) 2009 pdf
  Πολιτική Ασκήσεων: Εγχειρίδιο σχεδιασμού, διεξαγωγής και αποτίμησης ασκήσεων πολιτικής προστασίας 2009 pdf
  Σύνταξη Σχεδίων έκτακτης ανάγκης ανά καταστροφή της Περιφέρειας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" 2009 pdf
  Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύ− νων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007» 2010 pdf
  Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων 2012 pdf
  Τροποποίηση νομοθεσίας για την Κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης 2014 pdf
  ΚΥΑ 12044/613/2007 για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (εγκαταστάσεις SEVESO) 2014 pdf
  Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2014 – 2015 2014 pdf
  Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (2014) 2014 pdf
  Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων – Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος 2015 pdf
  Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 (ΣΑΤΑ), συνολικού ποσού ύψους 18.400.000,00 € στους Δήμους και Συνδέσμους αυτών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2015 pdf
  Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο 2015 2015 pdf
  Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών 2015 pdf
  Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης κρατικών αυτοκινήτων από ιδιώτες και μέλη εθελοντικών οργανώσεων πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2015 pdf
  Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017 2017 pdf
  Ενέργειες που ακολουθούνται μετά από πυρκαγιά στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 2017 pdf
  Εφαρμογές και δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Emergency Management Service 2017 pdf
  Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών. 2018 pdf
  Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 2018 pdf
  "Ιόλαος" - Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών στα πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Π.Π. "Ξενοκράτης" (4η έκδοση) 2019 pdf
  "Δάρδανος" - Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων στα πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Π.Π. "Ξενοκράτης" (1η έκδοση) 2019 pdf
  Κατευθυντήριες Οδηγίες για Σχεδιασμό & Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας 2020 pdf
  "Εγκέλαδος" - Γενικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών στα πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Π.Π. "Ξενοκράτης" (1η έκδοση) 2020 pdf
  "Τάλως" - Γενικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών αι Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Ηφαιστειακής Δραστηριότητας στο Ηφαιστειακό Σύμπλεγμα Σαντορίνης στα πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Π.Π. "Ξενοκράτης" (1η έκδοση) 2020 pdf
  "Ηράκλειτος" - Γενικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ)(3η έκδοση) 2020 pdf
 • Στα πλαίσια του ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων" διοργανώνεται και φέτος το Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου SantoProtect 2017.

 • texnologia 1

  Τη δημιουργία Ελληνικής Διαστημικής Υπηρεσίας ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με νομοσχέδιο που, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, καταθέτει άμεσα στη Βουλή.

 • Εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το 2018/09-03-2018 έγγραφο (ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν) με θέμα “Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών”, ως αναθεώρηση του 2450/09-04-2012 με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων».

 • Στην Ευρώπη, όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παροχή προστασίας στην εργασία (είδη που φοράμε ή χρησιμοποιούμε), εμπίπτει στο περιεχόμενο της Οδηγίας 89/686/EEC για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), η οποία σύντομα θα αντικατασταθεί από τον Κανονισμό 2016/425. Ο Κανονισμός ψηφίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2016 με μεταβατική περίοδο δύο ετών για τη συμμόρφωση και μετάβαση των χωρών μελών. Μετά από 25 χρόνια από την εφαρμογή της Οδηγίας, το νομικό πλαίσιο έπρεπε να αναθεωρηθεί, προκειμένου να ενσωματωθούν οι τρέχουσες αλλαγές στην τεχνολογία αλλά και η εισαγωγή νέων υλικών στην παραγωγή ΜΑΠ.

 • ΝόμοςΈκδοσηΑρχείο
  Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α)
  "Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις"
  2002 pdf
  Σχέδιο "Ξενοκράτης" 2003 pdf
   Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α)
  «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας...»
  2014 pdf
  Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α)
  "Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις"
  2020 pdf
 • Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε το ενημερωτικό τεύχος δραστηριοτήτων του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) για το 2016. OASP DRASTIRIOTITES 2016

 • Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο "Safe Athens 2017, Νέες Τεχνολογίες & Πολιτική Προστασία", που διοργάνωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

 • Δημοσιεύτηκαν τα πλήρη Πρακτικά του Συνεδρίου SafeEvros 2016 και είναι διαθέσιμα εδώ.

 • Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών Ημερίδα με τίτλο "Στρατηγικές Διαχείρισης Πλημμυρικών Φαινομένων στον Ελληνικό Χώρο". Την Ημερίδα διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Ένα εντατικό σεμινάριο πεδίου πάνω στη Διαχείριση Θυμάτων Καταστροφών διοργανώθηκε και έλαβε χώρα στη Ρόδο, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας δύο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Δήμο Ροδίων.

 • Δελτίο Τύπου Γ.Γ.Π.Π.: Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, με κύρια αποστολή τον συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, εξέδωσε το υπ’ αριθ. πρωτ. 9354/18-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΕΓΥ46ΜΚ6Π-ΕΙΖ) έγγραφό της με θέμα: "Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων".

 • Δελτίο Τύπου Γ.Γ.Π.Π.: Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών (www.civilprotection.gr) εξέδωσε το 2132/17-03-2017 έγγραφό της (ΑΔΑ: ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ) με θέμα “Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017”.